... z programu 8. koncertní sezóny 2008 - 2009:


17. září 2008

sál ZUŠ Žacléř

Emil Viklický
klavír


více

22. října 2008

sál ZUŠ Žacléř

Jana Lukášová
flétna

Lenka Žalčíková
klavír


více

2. prosince 2008

sál ZUŠ Žacléř

Panochovo kvarteto

Jiří Panocha - 1. housle
Pavel Zejfart - 2. housle
Miroslav Sehnoutka - viola
Jaroslav Kulhan - violoncello


více

13. prosince 2008

kostel
Nejsvětější Trojice
Žacléř

Vánoční koncert

Hana Friedová - mezzosoprán
Evžen Zomer

Schola cantans
2xT Voices
Monika Holubová, Pavlína Vaníčková


více

21. ledna 2009

sál ZUŠ Žacléř

Pražské kytarové kvarteto

Marek Velemínský
Václav Kučera
Jan Tuláček
Patrik Vacík


více

4. března 2009

sál ZUŠ Žacléř

Marie Pluhařová
housle

Alžběta Falcníková
housle

Štěpán Kos
klavíír


více

26. března 2009

sál ZUŠ Žacléř

Jiří Bárta
violoncello

Martin Kasík
klavír


více

8. dubna 2009

sál ZUŠ Žacléř

Irina Fojtíková - Kondratěnko
klavír


více

22. dubna 2009

sál ZUŠ Žacléř

Koncert studentů
Konzervatoře
Jaroslava Ježka
v Praze

Koncert na závěr sezóny


více


... z programu 7. koncertní sezóny 2007 - 2008:


2008-03-27

Koncert mladých talentů

Anastasia Stoljarenko
klavír

Bohumír Stehlík
klavír

žáci

Iriny Fojtíkové - Kondratěnko


více

2008-03-13

PUELLA Trio

Terezie Fialová
klavír

Eva Karová
housle

Markéta Vrbková
viloncello


více

2008-02-20

Filip Bandžak
baryton

Irina Roměnská
klavír


více

2008-01-23

Ludmila Peterková
klarinet

Irina Fojtíková - Kondratěnko
klavír


více

2007-11-28

Panochovo kvarteto

Jiří Panocha - 1. housle
Pavel Zejfart - 2. housle
Miroslav Sehnoutka - viola
Jaroslav Kulhan - violoncello


více

2007-10-25

Lubomír Brabec
kytara


více

2007-09-26

Písně, které vracejí čas

Chairé
Příbram

Vokálně - instrumentální soubor dobových nástrojů
Umělecký vedoucí: Josef Krček


více


... z programu 6. koncertní sezóny 2006 - 2007:2007-04-25

mužský vokální kvartet

Q VOX

Petr Julíček - tenor
Tomáš Badura - tenor, baryton
Tomáš Krejčí - baryton
Aleš Procházka - bas

více


2007-04-05

Dominika Hošková
violoncello

Jana Bezpalcová
akordeon


více

2007-03-14

Bohuslav Matoušek
housle

Petr Adamec
klavír


více


[ www.kph-zacler.cz 2012 www.maara.net ]

kontakty:
p. Jiří Jirásek
info@kph-zacler.cz


adresa:
KPH - ZUŠ Žacléř
Hudební 308
542 01 Žacléř
tel.: 499 776 350